Tájékoztató optikák részére Hűségprogramról

 

1. Hűségprogram szervezője, tárgya, leírása

1.1. A CooperVision Optikai Cikkeket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 13-09-196085; adószám: 10780741-2-13; székhely: 2360 Gyál, Gorcsev Iván utca 7. D. ép. 2. em.; továbbiakban: CooperVision) hűségprogramot szervez (továbbiakban: Hűségprogram).

1.2. A Hűségprogram tárgya a CooperVision által forgalmazott 1. számú mellékletben szereplő termék (továbbiakban: Termék). A vásárló 3 (három) doboz kontaktlencse Termék vásárlása esetén a 4. (negyedik) doboz kontaktlencse Terméket ajándékba kapja, ha a jelen tájékoztatóban leírtaknak mindenben megfelel. A vásárló 3 (három) doboz ápolófolyadék Termék vásárlása esetén a 4. (negyedik) doboz és 5. (ötödik) doboz ápolófolyadék Terméket ajándékba kapja, ha a jelen tájékoztatóban leírtaknak mindenben megfelel. Eltérő árú Termékek vásárlása esetén, az olcsóbb termék jár a vásárlónak ajándékba.

1.3. A CooperVision a 3. pontban írt részvételi feltételeknek megfelelő, a Hűségprogramba regisztrált és visszaigazolt Optika részére havonta, átlagosan, legfeljebb 50 (ötven) darab, a CooperVision által gyártatott hűségkártyát (továbbiakban: Hűségkártya) számol el. A Hűségprogramban csak a CooperVision által kiadott Hűségkártyával lehet részt venni.

A Hűségkártya annak kiállításától számított legfeljebb 6 (hat) hónapig érvényes.

A Hűségkártya csak a kiadó Optikában használható fel. Egy vásárlóhoz több Hűségkártya is tartozhat, viszont egy Hűségkártyához csak egy vásárló tartozik. Ha a Hűségkártya beváltásra került, a vásárlónak – a jelen tájékoztatóban leírtaknak mindenben megfelelő vásárlás esetén – újabb Hűségkártya adható ki. Csak a teljesen kitöltött, és a jelen tájékoztatóban leírtaknak mindenben megfelelő Hűségkártya váltható be.

A Hűségkártya nem átruházható, készpénzre, vagy egyéb tárgyra nem váltható át, másik Optikában nem használható fel, akkor sem, ha az újonnan választott Optika is részt vesz a Hűségprogramban. A Hűségkártya másolása, vagy egyéb módon történő duplikálása szigorúan tilos.

1.4. Egy adott kártyán csak egyféle termék vásárlásait lehet vezetni (vagy havi lencse, vagy napi lencse, vagy ápolófolyadék).

1.5 Egy adott kártyán csak azonos kiszerelésű termékek vásárlásait lehet rögzíteni (tehát például 3 darabos és 6 darabos lencsék kombinált vásárlása nem elfogadott).

 

 

2. A Hűségprogram időtartama

2.1. A Hűségprogram 2021. április 20. napjától 2023. március 31. napjáig vagy visszavonásig tart.

 

3. Részvételi feltételek

3.1. A Hűségprogramban minden, Magyarországon működő olyan optika vehet részt, amely rendelkezik kiskereskedelmi egységgel, azaz tevékenységét nem, illetve nem kizárólag online fejti ki, feltéve, hogy a jelen tájékoztatóban foglalt feltételeket elfogadja és az Optika, valamint a CooperVision között a jelen tájékoztató 5.2. pontjában írt adatfeldolgozói szerződés aláírásra kerül.

3.2. Amennyiben az Optika részt kíván venni a Hűségprogramban, e-mailben regisztrál a CooperVision ügyfélszolgálaton keresztül (info@coopervision.hu). A regisztráció keretében az Optika az 5.2. pontban rögzített adatfeldolgozói szerződést kitöltve és aláírva elküldi, illetve jelzi, hogy hány darab Hűségkártya kiadását kérvényezi. Optika az eredeti, aláírt adatfeldolgozói szerződést CooperVision számára postai úton elküldi.

3.3. A CooperVision megvizsgálja a regisztrációt, hogy megfelel-e a jelen tájékoztatóban írt feltételeknek. Amennyiben az Optika jogosult részt venni a Hűségprogramban, a CooperVision jóváhagyja a regisztrációt. Az adatfeldolgozói szerződés mindkét fél által aláírt példányát CooperVision megküldi az Optika részére elektronikus úton. Továbbá CooperVision megküldi Optika részére az általa igényelt darabszámú Hűségkártyát.

 

4. Vásárló részvétele a Hűségprogramban, Termék rendelés, Hűségkártya beváltása

4.1. Csak olyan vásárló vehet részt a Hűségprogramban, akinek a Termék ajánlott. Az Optika tájékoztatja a vásárlót, ha jogosult a Hűségprogramban részt venni. Ha a vásárló részt kíván venni a Hűségprogramban, az Optika kitölti a Hűségkártyát. A Hűségkártya nem adható át a vásárlónak, az az Optikában marad.

A CooperVision nem felelős a Termék kiválasztásáért, ezért kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a nem megfelelő kontaktlencseválasztásból ered.

4.2. A Hűségprogramban részt venni kívánó vásárló részére az Optika a vásárlónak megfelelő Terméket (ideértve az ajándék Terméket is) a CooperVision online rendelési felületén (https://coopervision.hu/practitioner) keresztül rendeli meg azzal, hogy a páciens neve és a Hűségkártya egyedi azonosítószáma megadásra kerül. Amennyiben a páciens neve és a Hűségkártya egyedi azonosítószáma nem kerül megadásra, abban az esetben az adott rendelés nem számít olyan vásárlásnak, amely a Hűségprogram keretein belül történt.

A Hűségkártya elindításával vagyis az első vásárlással egyidőben az Optika megküldi a Hűségkártya vásárlói adatokat tartalmazó fényképét a CooperVision marketing@coopervision.hu  e-mail címére.

4.3. A CooperVision bármikor jogosult ellenőrizni az esetleges rendeléseket/vásárlásokat, ennek keretében az Optika által megadott elérhetőségen keresztül az Optikával felvenni a kapcsolatot és tájékoztatást kérni.

Amennyiben olyan rendellenesség vagy visszaélés gyanúja merül fel, amely nem tisztázható az Optikával, a CooperVision jogosult az adott Hűségkártyát, vagy az Optikát a Hűségprogramból kizárni.

4.4. Az ajándék Termék elszámolására utólagos elszámolás keretében kerül sor, ekként a CooperVision az Optika részére akkor írja jóvá az ajándék Terméket, ha:

- a Cooper Vision az adott Hűségkártya vonatkozásában rendellenességet nem talált,

- visszaélés gyanúja nem merült fel,

- a Hűségprogramban való részvétel megfelelt a jelen tájékoztatóban írtaknak, és

- az utólagos jóváírást a CooperVision jóváhagyta.

Amennyiben a CooperVision valamely okból nem hagyja jóvá az utólagos jóváírást, abban az esetben az Optika nem jogosult az adott Hűségkártya vonatkozásában az ajándék Termék árának utólagos jóváírására. Ilyen esetben a vásárlóval való elszámolásért a CooperVision felelősséggel nem tartozik; az Optika és a vásárló közötti elszámolás kizárólag az Optika és a vásárló megállapodása.

4.5. Az ajándék Termék elszámolásánál a jóváírás értéke az alábbiak szerint alakul:

- Kontaktlencsék esetében a Hűségkártyán rögzített rendelések, Optika által fizetett értékének 25%-a.

- Ápolófolyadékok esetében a Hűségkártyán rögzített rendelések, Optika által fizetett értékének 40%-a.

4.6. A jóváírás az ajándék termékre feljogosító vevői rendelést követő hónapban történik.

 

5. Személyes adatok kezelése

5.1. A CooperVision edukációs célból marketing email üzeneteket (továbbiakban: Hírlevél) küld azon vásárlóknak, akik megadják nevüket és email címüket, továbbá aláírásukkal (továbbiakban: Személyes adatok) elismerik, hogy a Személyes adatok kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót elolvasták és a hozzájárulásukat adják a Hírlevél küldéséhez.

5.2. A Személyes adatokat az Optika gyűjti, ekként az Optika a Hírlevél küldése miatti adatkezelésben adatfeldolgozó lesz. Az adatfeldolgozói státuszra tekintettel a CooperVision és az Optika írásban adatfeldolgozói szerződést kötnek.

 

6. Egyéb rendelkezések

6.1. A CooperVision kizárja a Hűségprogramból azt az Optikát, amely a Hűségkártyán nem valós, hiányos vagy téves adatokat ad meg, vagy ha az egyéb okból nem felel meg a jelen tájékoztatóban írt feltételeknek. Az Optika téves adatszolgáltatásából eredően a CooperVision-t semmilyen felelősség nem terheli.

6.2 Az Optika a regisztrációval egyidejűleg elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen tájékoztatóban rögzített valamennyi feltételt és magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

6.3 A jelen tájékoztatót a CooperVision a www.coopervision.hu/practitioner/husegprogram oldalon is közzéteszi, amely a Hűségprogram teljes ideje alatt elérhető. 

6.4 A Hűségprogramban való részvétel önkéntes. 

6.5 A CooperVision fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Hűségprogramból bárkit indoklás nélkül kizárjon. 

Kelt: Budapest, 2021.04.19.

  1. sz. melléklet

Programban résztvevő termékek

Biofinity Sphere 3 db

Biofinity Sphere 6 db

Biofinity Toric 3 db

Biofinity Toric 6 db

Biofinity Multifocal 3 db

Biofinity Energys 3 db

Biofinity XR Sphere 3 db

MyDay Sphere 30 db

MyDay Toric 30 db

Clariti 1 Day Sphere 30 db

Clariti 1 Day Sphere 90 db

Clariti 1 Day Toric 30 db

Clariti 1 Day Multifocal 30 db

Hy-Care 360 ml

 

Options Premier 3 db

Options Premier Toric 3 db

Options Premier Multifocal 3 db

Options Agility 3 db

Options Supreme 1 Day 30 db

Options Supreme 1 Day Toric 30 db

Options Oxy 1 Day 30 db

Options Oxy 1 Day 90 db

Options Oxy 1 Day Toric 30 db

Options Oxy 1 Day Multifocal 30 db

Options Pure 360 ml

 

Medivue Premier 3 db

Medivue Premier Toric 3 db

Medivue Premier Multifocal 3 db

Medivue Eye-Gen 3 db

Medivue More 1 Day 30 db

Medivue More 1 Day Toric 30 db

Medivue Clear 1 Day 30 db

Medivue Clear 1 Day 90 db

Medivue Clear 1 Day Toric 30 db

Medivue Clear 1 Day Multifocal 30 db

Options Pure 360 ml

 

Bioflex Premium 3 db

Bioflex Premium Toric 3 db

Bioflex Premium Digit Eye 3 db

Bioflex Premium Multifocal 3 db

Bioflex Premium One Day 30 db

Bioflex Active One Day 30 db

Bioflex Active One Day Toric 30 db

Bioflex Active One Day Multifocal 30 db

Bioflex Premium 360 ml

 

Ultraflex Premier 3 db

Ultraflex Premier Toric 3 db

Ultraflex Premier Multifocal 3 db

Ultraflex Motion 3 db

Ultraflex Plus 1 Day 30 db

Ultraflex Plus 1 Day 90 db

Ultraflex Plus 1 Day Toric 30 db

Ultraflex Plus 1 Day Multifocal 30 db

Options Pure 360 ml

 

Pro-Fit Professional 3 db

Pro-Fit Professional Toric 3 db

Pro-Fit Professional Multifocal 3 db

Pro-Fit Premium 1 Day 30 db

Pro-Fit Premium 1 Day Toric 30 db

Pro-Fit Fresh 1 Day 30 db

Pro-Fit Fresh 1 Day Toric 30 db

Pro-Fit Fresh 1 Day Multifocal 30 db

Hy-Care 360 ml

Switch Premier 3 db

Switch Premier Toric 3 db

Switch Premier Multifocal 3 db

Switch Joy 1 Day 30 db

Switch Joy 1 Day Toric 30 db

Switch Joy 1 Day Multifocal 30 db

Switch Pure 360 ml

 

VVP Monthly Silicone Premium Bio 3 db

VVP Monthly Silicone Toric Premium Bio 3 db

VVP Monthly Silicone Multifocal Premium Bio 3 db

VVP Silicone Daily Premium Bio 30 db

Hy-Care 360 ml