A siker mérése: a teljesítménymutatók szerepe

A fő teljesítménymutatók (KPI) konkrét és számmal kifejezhető mutatói a vállalkozás teljesítményének. Rendkívül fontos betekintést nyújtanak a vállalkozás működésébe és megmutatják a nagyobb sikerhez vezető lehetőségeket.

A KPI-k nélkül sok kisvállalkozás esik abba a hibába, hogy csak a probléma tüneteit kezeli ahelyett, hogy megértené a kiváltó okot. Ugyanez igaz, amikor a sikerek értékeléséről van szó: eseti jelleggel reagálnak, megpróbálják megismételni a jó eredményeket és elkerülni a rosszakat anélkül, hogy tisztán látnák azokat a fő tényezőket, amelyek ezekhez vezettek.

KPI

A KPI-k meghatározásával és figyelemmel kísérésével megérheti, hogy mi akadályozza az üzleti céljainak megvalósítását és felismerheti praxisának fejlődési lehetőségeit. A KPI-k segítségével képbe kerül a sikerét befolyásoló tényezőkkel. A konkrét KPI-ket általában egy szervezet vezetői határozzák meg és ha jól használják őket, akkor iránytűként szolgálnak ahhoz, hogy a stratégiák elérjék a céljukat. A szemész szakemberek esetén az egyik legbeszédesebb mérőszám az egy vizsgálatra eső bevétel.

Az egy vizsgálatra eső bevétel

Az egy vizsgálatra eső bevételt összehasonlítva egy országos referenciával, mint például a jelenlegi mediánnal, ami 306 dollár befejezett vizsgálatonként1, eldöntheti, hogy mélyebbre kell-e ásnia magát azoknak a változóknak és folyamatoknak a világában, amelyek ezek hátterében állnak (mint például a felhasznált szemüveglencsék, a keretek és kontaktlencsék típusa, a vizsgálati díjak és a személyzet értékesítési teljesítménye).

Az alkalmazottak munkaóráira eső bevétel

Egy másik fontos KPI az alkalmazottak munkaórájára eső bevétel, amelyet úgy kap meg, ha az adott időszak bruttó bevételét elosztja az ugyanerre az időszakra vonatkozó, értékesítésben dolgozó alkalmazottak munkaóráinak számával. Az eredmény nemcsak a legjobban teljesítő alkalmazottakat és a személyzet páciensekkel szembeni hatékonyságát mutatja meg, hanem segít megállapítani a személyzet ideális létszámát is.

Következetesség és alkalmazás

A KPI-kben rejlő lehetőségek következetesen használattal aknázhatóak ki: rendszeresen ossza meg ezeket a munkatársaival, beosztottaival, tegye világossá, hogy ezek az eredmények milyen viszonyban vannak a célokkal és a stratégiákkal. A rendszertelen mérés nem sokat segít abban, hogy Ön (vagy munkatársai) tisztában legyenek a vállalkozás állapotával. Ugyanígy, ha a KPI-ket nem foglalja bele kivitelezendő intézkedésekbe, akkor ezek az intézkedések hiábavalók lesznek. Ha azonban következetesen használják és beépítik őket a stratégiába, akkor a KPI-k világosan érthető eszközökké válnak, amelyek meghatározzák az elvárt teljesítményt, elősegítik az átláthatóságot és biztosítják, hogy Ön és a csapata ugyanazon célokért dolgozzanak.

 

1 Management & Business Academy for Eye Care Professionals. Key metrics: assessing optometric practice performance. Practice Advancement Associates, sponsored by Essilor. 2015. Itt érhető el: http://ecpu.com/media/wysiwyg/docs/paa_keymetrics_0415.pdf. Megtekintve: 2016. július 5.