Ön megerősíti, hogy a megadott információi (név, e-mail cím stb.) valósak és pontosak, nem személyesít meg mást, nem állítja önmagáról valótlanul, hogy a CooperVision munkavállalója, és egyéb valótlan állítást sem tesz munkavállalói viszonya kapcsán.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megtagadjuk Öntől a bloghoz való hozzáférést. Ha bármely bejegyzése irreleváns a blog témáját tekintve, illetve saját ésszerű belátásunk alapján egyéb okból nem helyénvaló, fenntartjuk magunknak a jogot az adott bejegyzés vagy hozzászólás megjelenésének megtagadására. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor eltávolítsunk bármely bejegyzést vagy hozzászólást. Ebben az esetben ésszerű mértékű erőfeszítést teszünk, hogy az alábbi tartalmú értesítést küldjük Önnek: „Köszönjük bejegyzését vagy hozzászólását, azonban úgy gondoljuk, hogy annak tartalma jelenleg nem helyénvaló, illetve egyéb módon ellentmondásban áll a szabályainkkal.”

Ha hozzászólást ír a blogunkon, azzal felhatalmazást ad nekünk, hogy hozzászólását a jelen Felhasználási feltételek és a CooperVision Adatvédelmi irányelvei betartása mellett a saját választásunk szerinti bármely ésszerű módon felhasználjuk. Ez tartalmazza többek között a hozzászólás másolását, bemutatását, módosítását és más anyagokba való beépítését. Ezek kapcsán most és a jövőben sem jogosult jogdíjra. Ön lemond a szellemi tulajdonjogához kapcsolódó jogsértésekkel kapcsolatos minden jogigényről. Ha hozzászólást ír, azzal vállalja, hogy a blog működését nem zavarja meg, és erre nem tesz kísérletet. Nem használhat fel automatikus eszközöket a blogról való információgyűjtésre és a blogon található űrlapok kitöltésére. A CooperVision által fenntartott webes és levelezőkiszolgálók, valamint a tartományhoz tartozó e-mail címek nem használhatók fel kéretlen csoportos üzenetek küldésére, vagy bármilyen rosszindulatú, etikátlan, sértő, kárt okozó vagy törvényellenes célra. A blogot kizárólag törvényes célokra használhatja fel. A jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és/vagy polgári peres eljárást eredményezhet a szövetségi, állami vagy helyi jogszabályok értelmében.

A BLOGHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST AZ ÖN KÉNYELMÉRE BIZTOSÍTJUK „ADOTT FORMÁBAN”, ÉS MINDEN JELLEGŰ KIFEJEZETTEN RÖGZÍTETT VAGY TÖRVÉNYBŐL FAKADÓ GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA, A BIZTONSÁGRA, A PONTOSSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ MINDEN GARANCIÁT. A COOPERVISION A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIZÁR MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A BLOGHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ILLETVE A BLOG TARTALMA VAGY MŰKÖDÉSE FOLYAMATOS VAGY HIBAMENTES LENNE. ÖN VÁLLALJA A TELJES FELELŐSSÉGET ÉS A VESZTESÉG KOCKÁZATÁT A BLOGRÓL BESZERZETT FÁJLOK, INFORMÁCIÓK, TARTALMAK ÉS EGYÉB ANYAGOK LETÖLTÉSE ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN. A CooperVision a jogszabályok által megengedett mértékben kizár minden közvetett, különleges, járulékos, következményes és büntetőjogi kárral kapcsolatos felelősséget a bloghoz kapcsolódóan, fakadjon az szerződésszegésből, jogellenes károkozásból, hanyagságból vagy bármely egyéb jogalapból, még akkor is, ha a CooperVisiont tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.