A WEBHELY MEGNYITÁSA VAGY BÁRMELY MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELTÉTELEKET. A FELTÉTELEK A WEBHELY MINDEN FELHASZNÁLÓJÁRA ÉRVÉNYESEK, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY REGISZTRÁLT-E A WEBHELYEN.

Ha nem szeretné önmagára nézve jogilag kötelező érvényűnek elismerni a jelen feltételeket, NE nyissa meg és használja fel a webhelyet.

A regisztrációhoz meg kell erősítenie, hogy elmúlt 18 éves.

Mivel minden bejegyzés nyilvános, csak olyan információkat tegyen közzé, amelyeket a nagyközönségnek szán.

A regisztrációval mentesíti a CooperVisiont minden jogigény alól, amellyel a webhely használatából fakadóan állhat elő.

Regisztrációját követően az alábbi megadott információit tarthatjuk nyilván:

  • e-mail cím;
  • jelszó;
  • utónév, vezetéknév, megjelenített név (utóbbi minden hozzászólásnál látszik);
  • vállalat;
  • város, megye, ország;
  • telefonszám (nem kötelező megadni);
  • az alábbiak közül kiválasztott kategória:

általános orvos, szemész szakorvos, háziorvos, optikus vagy szemsebészeti/optometrista technikus;

beteg/fogyasztó;

a szaksajtó képviselője;

iparági vezető;

szerző/tanácsadó;

egyéb (éspedig).

Ön megerősíti, hogy a megadott információi (név, e-mail cím stb.) valósak és pontosak, nem személyesít meg mást, nem állítja önmagáról valótlanul, hogy a CooperVision munkavállalója, és egyéb valótlan állítást sem tesz munkavállalói viszonya kapcsán.

 

Bizonyos információkat, valamint bizonyos hozzászólásokat és bejegyzéseket adott ideig megőrizhetünk.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy megtagadjuk Öntől a webhelyünkhöz való hozzáférést. Ha bármely bejegyzése irreleváns a webhely témáját tekintve, illetve saját ésszerű belátásunk alapján egyéb okból nem helyénvaló, fenntartjuk magunknak a jogot az adott bejegyzés vagy hozzászólás megjelenésének megtagadására. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy bármikor eltávolítsunk bármely bejegyzést vagy hozzászólást. Ebben az esetben valószínűleg az alábbi tartalmú értesítést kapja tőlünk: „Köszönjük bejegyzését vagy hozzászólását, azonban úgy gondoljuk, hogy annak tartalma jelenleg nem helyénvaló, illetve egyéb módon ellentmondásban áll szabályainkkal.”

Ön elfogadja Adatvédelmi irányelveinket

A CooperVision tiszteletben tartja a webhely felhasználóinak személyes adatait. Tekintse meg a CooperVision Adatvédelmi irányelveit, amelyek ismertetik felhasználóink jogait a webhelyen összegyűjtött információk kapcsán. A webhely megnyitásával vagy felhasználásával elfogadja az Adatvédelmi irányelveket.

Szerzői jogi nyilatkozat

A webhelyen elérhető minden anyag és információ szerzői jogi védelem alatt áll. Az anyagok a CooperVision tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak, illetve egy külső fél adja azokat licencbe a CooperVisionnek. A letölthető anyagokat a webhelyről letöltheti, azonban kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra.

A letölthető anyagok közül letöltött elemeket semmilyen módon nem módosíthatja, és be kell tartania az ilyen anyagokhoz kapcsolódó szerzői jogi, védjegy- és egyéb nyilatkozatok előírásait. Tilos a webhelyen található információk, szövegek és dokumentumok bármely egyéb módon történő másolása, megjelenítése, letöltése, terjesztése, módosítása, sokszorosítása, közzététele és továbbadása. Erősen javasolt, hogy ne töltsön fel külső felektől származó anyagokat a webhelyünkre az adott külső felek jóváhagyása nélkül (más webhelyek tartalma, cikkek, hivatkozások, szövegek, képek, videók stb.), mivel a külső felek által közzétett legtöbb anyag ugyanígy szerzői és egyéb jogi védelem áll.

Védjegynyilatkozat

A webhelyen megjelenő védjegyek, szolgáltatási jegyek, kereskedelmi nevek, arculati jegyek és terméknevek ellenkező tartalmú megjegyzés hiányában a CooperVision, illetve a CooperVision leányvállalatai, kapcsolt vállalkozási vagy licenctulajdonosai birtokában lévő védjegyek. A CooperVision védjegyei csak engedéllyel használhatók fel nyilvánosan.

Más webhelyek és/vagy anyagok

A webhelyünkön közzétehetünk más webhely(ek)re mutató hivatkozásokat. Ez webhelyünk látogatóinak kényelmét szolgálja. A CooperVision nem tartja ellenőrzése alatt a hivatkozott webhelyeket és az azokon elérhető anyagokat, információkat, termékeket és szolgáltatásokat. A CooperVision nem vállal felelősséget és garanciát a hivatkozott webhelyeken elérhető anyagok, információk, termékek és szolgáltatások kapcsán, és azok használatát nem támogatja. Az ilyen webhelyek adatvédelmi gyakorlatai és egyéb irányelvei kapcsán nem vállalunk garanciát. Nem vállalunk garanciát az ilyen webhelyek tartalmának pontossága tekintetében. A CooperVision fenntartja magának a jogot, hogy bármely hivatkozást bármikor eltávolítson.

Az információk pontossága

A CooperVision igyekszik pontos leírást adni termékeiről és aktuális információkat szolgáltatni a webhelyén. A CooperVision azonban nem szavatolja a webhelyen megjelenő termékleírások és információk hiánytalanságát és hibamentességét.

Az egészségügyi tanácsok kizárása

Ez a webhely általános információkat ad a látásgondozásról, valamint a CooperVision termékeiről és szolgáltatásairól. Nem célja egészségügyi tanácsokat nyújtani. Javasoljuk, hogy a fogyasztók és a betegek minden esetben kérjenek információkat, illetve tanácsokat szemész szakorvostól egy adott látáshiba kezelése vagy bármilyen egyéb egészségügyi igény kapcsán.

Az Orvoskereső felhasználási feltételei

Az „Orvoskereső” eszköz célja, hogy a betegek olyan szemész szakorvost találhassanak, aki felírja a CooperVision termékeit. Habár igyekszünk gondoskodni az eszközben megjelenő információk pontosságáról, minden információt „adott állapotban” biztosítunk, minden jellegű garancia nélkül.

A CooperVision nem vállal szavatosságot és garanciát az így talált orvosok által nyújtott szolgáltatások minőségéért, továbbá kifejezetten kizár minden felelősséget a webhelyen szereplő orvosok cselekedeti kapcsán.

A webhelyeken Ön által közzétett tartalmak

Ön felhatalmazást ad a CooperVisionnek, hogy a webhelyre Ön által feltöltött vagy egyéb módon eljuttatott tartalmakat a jelen Felhasználási feltételek és a CooperVision Adatvédelmi irányelvei betartása mellett a saját választása szerinti bármely ésszerű módon felhasználja, korlátozás nélkül ideértve azok másolását, bemutatását, közzétételét, módosítását és más anyagokba való beépítését. Hacsak azt a CooperVision kifejezett nyilatkozatával előzetesen el nem fogadta, nem jön létre bizalmi viszony a felhasználó és a CooperVision között, ha a webhely bármely felhasználója bármilyen szóbeli, írásos vagy elektronikus kommunikációval él a CooperVision felé (például visszajelzés, kérdés, hozzászólás, javaslat, ötlet stb.). Ha a CooperVision bármely webhelye ilyen információk megadását írja elő vagy kéri, és az ilyen információk személyazonosításra alkalmas információkat tartalmaznak (pl. nevet, címet vagy telefonszámot), a CooperVision vállalja, hogy azokat az Adatvédelmi irányelveinknek megfelelően gyűjti be, használja fel és kezeli.

Egyéb esetben az ilyen üzenetek és az azokkal együtt beküldött információk nem minősülnek bizalmasnak, és azokat a CooperVision szabadon reprodukálhatja, közzéteheti vagy egyéb módon felhasználhatja bármilyen célra, korlátozás nélkül ideértve az ilyen információkat felhasználó termékek kutatását, fejlesztését, gyártását, használatát és értékesítését. Ha bármilyen információt küld a CooperVisionnek, teljes mértékben felelős annak tartalmáért, ideértve a valódiságát és a pontosságát, valamint hogy nem sérti más személyek tulajdonhoz fűződő vagy adatvédelmi jogait.

Webhelyünkön megtalálhatók a hozzászólásokkal kapcsolatos irányelvek. Webhelyünkön csak akkor tehet közzé hozzászólást, ha ezeket elolvasta és elfogadta. Az irányelveket itt érheti el.

Tiltott magatartás

Ön vállalja, hogy a webhely működését nem zavarja meg, és arra nem tesz kísérletet. Nem használhat fel automatikus eszközöket a webhelyről való információgyűjtésre és a webhelyen található űrlapok kitöltésére. A CooperVision által fenntartott webes és levelezőkiszolgálók, valamint a tartományhoz tartozó e-mail címek nem használhatók fel kéretlen csoportos üzenetek küldésére, vagy bármilyen rosszindulatú, etikátlan, sértő, kárt okozó vagy törvényellenes célra. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy korlátozzuk vagy megtagadjuk egy felhasználó hozzáférését a webhelyhez, illetve más megfelelő intézkedéseket tegyünk, ha az adott felhasználó megsérti a jelen Felhasználási feltételeket, vagy bármely olyan tevékenységben vesz részt, amely bármely természetes vagy jogi személy jogait sérti, illetve amely a saját belátásunk szerint törvénytelen, sértő, visszaélést jelent, káros vagy rosszindulatú. A webhelyet kizárólag törvényes célokra használhatja fel. A jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és/vagy polgári peres eljárást eredményezhet a szövetségi, állami vagy helyi jogszabályok értelmében.

Ne használja a webhelyet jogi nyilatkozatok közlésére a CooperVision felé

A webhely e-mailes és üzenetküldő rendszerén keresztül küldött üzenetek nem számítanak jogi nyilatkozatnak a CooperVision vagy bármely tisztségviselője, munkavállalója, ügynöke vagy képviselője felé. A jogi nyilatkozatokat az alábbi címre küldje:

Office of the General Counsel

CooperCompanies

6101 Bollinger Canyon Road, Suite 500

San Ramon, CA 94583

Felelősségkizárás és korlátozott kártérítés

A WEBHELYÜNKHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST AZ ÖN KÉNYELMÉRE BIZTOSÍTJUK „ADOTT FORMÁBAN”, ÉS MINDEN JELLEGŰ KIFEJEZETTEN RÖGZÍTETT VAGY TÖRVÉNYBŐL FAKADÓ GARANCIA NÉLKÜL, IDEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A TULAJDONJOGRA, A BIZTONSÁGRA, A PONTOSSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉS KIZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ MINDEN GARANCIÁT. A COOPERVISION A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL KIZÁR MINDEN SZAVATOSSÁGOT ÉS GARANCIÁT ARRA VONATKOZÓAN, HOGY A WEBHELYHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ILLETVE A WEBHELY TARTALMA VAGY MŰKÖDÉSE FOLYAMATOS VAGY HIBAMENTES LENNE. ÖN VÁLLALJA A TELJES FELELŐSSÉGET ÉS A VESZTESÉG KOCKÁZATÁT A WEBHELYÜNKRŐL BESZERZETT FÁJLOK, INFORMÁCIÓK, TARTALMAK ÉS EGYÉB ANYAGOK LETÖLTÉSE ÉS/VAGY FELHASZNÁLÁSA KAPCSÁN.

A CooperVision a jogszabályok által megengedett mértékben kizár minden közvetett, különleges, járulékos, következményes és büntetőjogi kárral kapcsolatos felelősséget a webhelyhez kapcsolódóan, fakadjon az szerződésszegésből, jogellenes károkozásból, hanyagságból vagy bármely egyéb jogalapból, még akkor is, ha a CooperVisiont tájékoztatták az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségéről.

A Felhasználási feltételek módosítása

A jelen Felhasználási feltételeket bármikor módosíthatjuk, és ilyen esetben frissítjük a jelen Felhasználási feltételeket. Ha folytatja a webhely használatát, azzal elfogadja a Felhasználási feltételek módosításait. Érdemes tehát rendszeresen ellenőriznie az aktuális feltételeket.

Külföldi látogatók

A CooperVision nem vállal szavatosságot annak kapcsán, hogy a webhelyen található anyagok vagy egyéb tartalmak helyénvalók vagy elérhetők az Egyesült Államokon, annak külbirtokain, függő területein és protektorátusain kívül. Ha máshonnan nyitja meg a webhelyet, azt saját kezdeményezésére és saját kockázatára teszi. Az Ön felelőssége a helyi jogszabályok betartása, amennyiben és amilyen mértékben ilyen helyi jogszabályok érvényben vannak. Ön kifejezetten elfogadja, hogy betart minden vonatkozó jogszabályt az Egyesült Államokból vagy az Ön lakóhelye szerinti országból exportált műszaki adatok továbbítása kapcsán.

Joghatóság és illetékes bíróság

A jelen Felhasználási feltételekre és a webhely Ön által történő felhasználására az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényei és Kalifornia állam jogszabályai érvényesek. A webhely kapcsán minden esetleges kereset kizárólag a Kalifornia államban található megfelelő állami vagy szövetségi bíróságon nyújtható be. A webhely használatával elfogadja Kalifornia állam állami és/vagy szövetségi bíróságainak joghatóságát.

Javaslatok és visszajelzések

  • A CooperVision örömmel fogadja visszajelzéseit és kérdéseit. Esetleges megjegyzéseit és kérdéseit írja meg a blogadmin@coopervision.com címre. A webhellyel kapcsolatos általános kérdéseit az info@coopervision.com címre küldje.
  • FELELŐSSÉGKIZÁRÁS A HOZZÁSZÓLÁSOK ÉS A BEJEGYZÉSEK KAPCSÁN – A webhelyen szereplő bejegyzések és hozzászólások a szerzők véleményét és nézeteit tükrözik, amelyek nem minden esetben egyeznek meg a CooperVision, valamint tisztségviselői és igazgatói véleményével, illetve nézőpontjával.
  • Kérdése vagy megjegyzése van a CooperVision termékeivel kapcsolatban?

AZ ÁTFOGÓ MEGFELELŐSÉGI IRÁNYELVEK BETARTÁSÁVAL KAPCSOLATOS NYILATKOZAT

A CooperVision, Inc. folyamatos törekvéseinek részeként a megfelelőség területén kialakítottunk és bevezettünk egy átfogó megfelelőségi programot, amelynek célja biztosítani a vonatkozó szövetségi és állami jogszabályok betartását, valamint a termékeink egészségügyi szakembereknek történő értékesítésére és népszerűsítésére vonatkozó iparági normák követését. Tudomásunk szerint a jelen nyilatkozat pillanatában a CooperVision, Inc. („CooperVision”) lényegi megfelelésben áll az átfogó megfelelőségi irányelvekkel, ahogyan az az itt leírtak szerint a kaliforniai egészségügyi szakemberekre érvényes, valamint adott esetben Kalifornia állam egészségügyi és munkabiztonsági törvényének 119400–119402. szakaszával.

I. BEVEZETÉS

A CooperVision bevezetett egy programot az alábbiak biztosítása érdekében: (1) etikus érintkezés az egészségügyi szolgáltatókkal; valamint (2) olyan promóciós és marketinggyakorlatok, amelyek lényeges elemeikben megfelelnek a vonatkozó szövetségi és állami jogszabályoknak, továbbá az iparági normáknak, például a Medical Technology Association („AdvaMed”) által közzétett etikai kódexnek az egészségügyi szakemberekkel való érintkezés kapcsán.

II. TALÁLKOZÓK, VALAMINT ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS PROMÓCIÓS MEGBESZÉLÉSEK

A CooperVision nem téríti meg a külső rendezésű oktatási konferenciák résztvevőinek utazási és szállásköltségeit, az országosan elismert normáknak megfelelő, korlátozott számban előforduló kivételektől eltekintve. A CooperVision megtérítheti a résztvevők ésszerű mértékű utazási és szállásköltségeit, illetve visszafogott mértékű vendéglátást biztosíthat olyan találkozók kapcsán, amely a CooperVision termékeinek biztonságos és hatékony használatával és/vagy azok értékesítésével, valamint népszerűsítésével kapcsolatban nyújt oktatást, ideértve az olyan témákat, mint a termékjellemzők és az értékesítési feltételek. Az ilyen találkozók helyszíne a információcserét segíti elő; ilyen lehet például az ügyfél létesítménye, egy konferenciaterem vagy a vállalat létesítményei. A CooperVision nem téríti meg a résztvevők vendégeinek vagy házastársainak utazási és szállásköltségeit.

III. ÜZLETI ÉTKEZÉS ÉS VENDÉGLÁTÁS

A CooperVision időnként visszafogott étkezést és/vagy fogadást biztosíthat, jellemzően egy oktatási vagy termékkel kapcsolatos képzési találkozón. Ezek az oktatási vagy termékkel kapcsolatos képzési találkozók nem tartalmaznak szórakoztató vagy rekreációs eseményeket, és a CooperVision egy képviselője mindig jelen van a találkozó ideje alatt. Ha lehetséges, az ilyen találkozókat az egészségügyi szakember irodájában kell tartani, illetve más olyan helyszínen, amely az oktatási vagy termékkel kapcsolatos képzési cél szempontjából ésszerű és hatékony.

IV. OKTATÁSSEGÍTŐ ÉS PROMÓCIÓS TÁRGYAK BIZTOSÍTÁSA

A CooperVision képviselői időnként a betegekhez vagy a praxishoz kapcsolódó tárgyakat adhatnak át. Ezek értéke minden esetben ésszerű (általában tárgyanként 100 dollár forgalmi érték alatti), és a tárgyak nem alkalmasak nem oktatási célú felhasználásra. A CooperVision irányelvei többé nem teszik lehetővé a névleges értékű promóciós vagy „emlékeztető” jellegű tárgyak, például tollak, bögrék és ajándékutalványok átadását.

V. MEGBÍZOTT MEGFELELŐSÉGI TISZTSÉGVISELŐ

A CooperVision piacfejlesztésért felelős alelnök, Steve Reiman tölti be a megfelelőségi tisztségviselő feladatait a jelen megfelelőségi program keretében. A megfelelőségi tisztségviselő megfelelő felhatalmazással bír a független ítéletalkotásra, továbbá szabad és korlátozás nélküli hozzáférése van a felsővezetéshez.

VI. MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE

A CooperVision átfogó megfelelőségi irányelveinek fontos eleme a munkavállalók oktatása és képzése a vonatkozó egészségügyi programok értelmében fennálló jogi, valamint etikai kötelezettségeikről. A CooperVision elkötelezett, hogy megtegye a megfelelő lépéseket normáink és eljárásaink hatékony kommunikációja érdekében az érintettek felé.

VII. KOMMUNIKÁCIÓ

A CooperVision bátorítja a párbeszédet a vezetőség és a munkavállalók között. Célunk, hogy minden munkatársunk tudja, kihez fordulhat releváns válaszért kérdéseivel, vagy ha potenciális jogsértést jelent be, illetve hogy ezt mindenki a megtorlás fenyegetése nélkül tehesse meg. A munkavállalóknak a megfelelőségi tisztségviselő felé kell jelenteni a vállalati irányelvek vélt megsértését. A potenciális szabálysértésekről a munkatársak a HR-osztálynak is bejelentést tehetnek.

VII. AUDIT ÉS MONITORING

A CooperVision átfogó megfelelőségi irányelveinek része a megfelelőségi tevékenységek megfigyelésére, ellenőrzésére és értékelésére irányuló folyamatos törekvés. A felülvizsgálatok jellege és a megfelelőségi megfigyelések, ellenőrzések és értékelések kiterjedtsége, valamint gyakorisága különböző tényezők alapján változik. Ilyenek az új szabályozói követelmények, az üzleti gyakorlatok változásai és egyéb szempontok.

VIII. ÉRVÉNYESÍTÉS ÉS KIVIZSGÁLÁS

A CooperVision átfogó megfelelőségi irányelvei igyekeznek biztosítani, hogy a munkavállalók számára egyértelműek legyenek a jogszabályok és a vállalati irányelvek megsértésének következményei. Cél ezenkívül a megfelelő és következetes fegyelmi eljárások végrehajtása. Az átfogó megfelelőségi irányelvek értelmében a vállalat minden esetet értékel, és haladéktalanul reagál a jogszabályok, valamint a vállalati irányelvek potenciális megsértésére, megteszi a megfelelő fegyelmi lépéseket, értékeli, hogy a szabálysértéshez hozzájárulhattak-e az irányelveink, gyakorlataink vagy belső ellenőrzési folyamataink hiányosságai, és lépéseket tesz a későbbi szabálysértések megelőzése érdekében.

 

[2013. július 1.]