június 30, 2013

PLEASANTON, Kalifornia, 2014. június 30.A Cooper Companies (NYSE: COO) a mai napon bejelentette, hogy végleges megállapodás született a Sauflon Pharmaceuticals Ltd., egy lágy kontaktlencséket és ápolószereket gyártó és forgalmazó európai vállalat felvásárlásáról. A tranzakció értéke hozzávetőlegesen 1,2 milliárd dollár. A Sauflon előrejelzései szerint hozzávetőlegesen 210 millió dollár árbevétel várható a 2014. október 31-ével lezáruló pénzügyi évére, ami mintegy 22%-os növekedést jelent az előző évhez képest.

A tranzakcióhoz hatósági jóváhagyás szükséges, és várhatóan a 2014-es pénzügyi év vége, azaz október 31. előtt lezárul. Az egyszeri díjak és az ügylethez kapcsolódó amortizáció kivételével, a tranzakciónak várhatóan értéknövelő hatása lesz az egy részvényre jutó eredményre a 2015-ös pénzügyi évben. A felvásárlás finanszírozása offshore készpénz- és hitelforrásokból történik majd.

Robert S. Weiss, a Cooper elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott a tranzakció kapcsán: „Óriási örömmel jelentjük be ezt a felvásárlást, amelynek köszönhetően a CooperVision a legátfogóbb kínálattal rendelkezik majd az egynapos kontaktlencsék terén az egész világon. A CooperVision ezentúl többszintű egynapos lencse stratégiát tud majd kínálni, amely szilikon-hidrogél és hidrogél lencsék teljes palettáját tartalmazza, választási lehetőségekkel minden kategóriában (szférikus, tórikus és multifokális lencsék). A lágy kontaktlencsék piacán a napi lencsék szegmense növekszik a leggyorsabban. Ezzel a tranzakcióval a CooperVision első helyre kerül a szegmens vállalatai között.”

A felvásárlás további részleteiről egy konferenciahívás során nyújtunk tájékoztatást (a részleteket lásd lent), és a Cooper webhelyén (http://investor.coopercos.com), a Befektetői kapcsolatok szakaszban megtalálható egy prezentáció is a témában „A Sauflon Pharmaceuticals Ltd. felvásárlása” címen („Acquisition of Sauflon Pharmaceuticals Ltd.”)

Konferenciahívás

 

2014. június 30-án 20.00-kor (EST) a vállalat konferenciahívást és élő internetes közvetítést tart a tranzakció kérdéseinek megvitatása érdekében. A betárcsázás az Amerikai Egyesült Államokban az 1-866-700-5192 számról, más országokban a +1-617-213-8833 számról lehetséges. A belépéshez szükséges kód: 11489755. A hívás vége után körülbelül két órával elérhetővé teszünk egy felvételt egészen 2014. július 7-ig. A betárcsázás a felvétel meghallgatásához az Amerikai Egyesült Államokban az 1-888-286-8010 számról, más országokban a +1-617-801-6888 számról lehetséges. A felvétel eléréséhez szükséges kód: 31559969. A hívást élőben közvetítjük webhelyen, és a konferenciahívást követően feltöltünk egy kivonatot is.

 

A Cooper Companies bemutatása

 

A Cooper Companies, Inc. („Cooper”) egy globális vállalat, amely orvosi eszközökkel foglalkozik, és a New York-i értéktőzsdén jegyzik (NYSE:COO). A Cooper elkötelezetten igyekszik javítani fogyasztói életminőségét, miközben a részvényesi érték növelésére összpontosít. A Cooper két üzleti egységen keresztül működik; ezek a CooperVision és a CooperSurgical.A CooperVision üdítő perspektívát nyújt a látásjavítás terén, elkötelezettsége által az iránt, hogy a kontaktlencse-viselők számára kiváló minőségű termékek széles választékát kínálja, és célzott támogatást nyújtson az illesztők számára. A CooperSurgical a nőgyógyász szakorvosokat látja el piacvezető termékekkel és kezelési opciókkal, a nők számára nyújtott egészségügyi ellátás színvonalának javításáért. A kaliforniai Pleasantonban található székhellyel rendelkező Cooper jelenleg mintegy 8 000 alkalmazottat foglalkoztat, termékeit pedig több mint 100 országban értékesítik. További információkért kérjük, látogasson el a www.coopercos.com weboldalra.

A Sauflon Pharmaceuticals Ltd bemutatása

 

Az 1985-ben alapított Sauflon egy brit magánvállalat, kontaktlencsék és ápolószerek globális gyártója.Három modern gyártóüzemmel rendelkezik, több mint 10 országban tart fenn értékesítési irodákat, és több mint 50 országban értékesíti termékeit.A Sauflon kiváló minőségű kontaktlencsék és ápolószerek elismert, díjnyertes gyártója. További információt a sauflon.co.uk címen találhat.

Előretekintő nyilatkozatok

 

Ez a sajtóközlemény „előretekintő nyilatkozatokat” tartalmaz az Amerikai Egyesült Államok 1995. évi, a magáncégek értékpapírjaival kapcsolatos peres eljárás reformjáról szóló törvény (Private Securities Litigation Reform Act) értelmezésében.Előremutatónak számít minden nyilatkozat, amely útmutatáshoz, tervekhez, kilátásokhoz, célokhoz, stratégiákhoz, későbbi lépésekhez, eseményekhez vagy teljesítményhez kötődik, illetve az egyéb olyan, nem múltbéli tényt közlő nyilatkozatok, ideértve minden nyilatkozatot a Sauflon javasolt felvásárlásával kapcsolatban, ideértve a Sauflon pénzügyi helyzetét, piaci helyzetét, termékfejlesztési és üzleti stratégiáját, a tranzakció várható költségszinergiáit, várható időzítését és előnyeit, valamint minden becslést önmagunk és a Sauflon későbbi kiadásairól, értékesítéseiről és egy részvényre jutó eredményéről. Az ilyen nyilatkozatok azonosítása a következő kifejezések (és azokhoz hasonló szavak és kifejezések) keresésével lehetséges: „úgy hisz”, „azt várja”, „lehetséges”, „fog”, „kellene”, „tudna”, „igyekszik”, „szándékszik”, „tervez”, „becsli” vagy „várja”. Az előretekintő nyilatkozatok szükségszerűen olyan feltételezéseken, adatokon vagy módszereken nyugszanak, amelyek hibásak vagy pontatlanok lehetnek, és kockázatok, bizonytalan tényezők által érintettek.

Többek között az alábbi tényezők okozhatnak lényeges eltérést tényleges eredményeink és későbbi lépéseink, valamint az előremutató nyilatkozatokban leírtak között: a felvásárláshoz kapcsolódó hátrányos hatások, ideértve a Sauflon felvásárlásának meghiúsulását, a Sauflon felvásárlásának kapcsán elvárt bevételek, profit és eredmény elérésének meghiúsulását, az integráció késését és költségeit és az arra vonatkozó kötelezettséget, hogy jelentős módosításokat rögzítsünk a megszerzett eszközök és átvállalt kötelezettségek előzetesen becsült értéke kapcsán a mérési időszakban, a Sauflon felvásárlása kapcsán előírt hatósági jóváhagyás megérkezésének hiányát vagy késedelmét, illetve váratlan feltételeit, az esetleges felelősségek vagy kártalanítási kötelezettségek hátrányos hatásait, a megnövekedett tőkeáttételt és a finanszírozás hozzáférhetőségének (ideértve a felvásárlás finanszírozását és az önmagunk és a Sauflon adósságainak újrafinanszírozását időszerű alapon és ésszerű feltételek mellett); hátrányos változások az általános üzleti, politikai és gazdasági körülményekben globális vagy regionális szinten a jelenlegi csökkenő világgazdasági tendencia miatt, ideértve egyes EU-tagállamok folytatódó bizonytalanságát és instabilitását, ami hátrányosan befolyásolhatja önmagunk vagy a Sauflon globális piacait; a devizaárfolyamok és a kamatszintek ingadozása, ideértve a jen és az euró értékének további csökkenését, ami csökkentheti önmagunk és a Sauflon árbevételeit és eredményét; az önmagunk vagy a Sauflon gyártási, kutatás-fejlesztési vagy logisztikai létesítményeiben bekövetkező nagyobb üzemfennakadások, technológiai problémák, természeti katasztrófák vagy egyéb okok miatt; a nyersanyagellátás fennakadása, különösen a saját vagy a Sauflon szilikon-hidrogél lencséinek gyártásához felhasznált összetevők esetén; az értékesítés korlátozása a termékbevezetést követően a gyenge piaci elfogadottság miatt; új versenytársak, termékinnovációk vagy technológiák; a visszahívások miatt csökkent eladások, elveszített vevők és kifizetett költségek és kiadások; az Amerikai Egyesült Államok és más országok kormányainak új törvényei és szabályozásai, valamint a létező törvények, szabályozások és érvényesítési útmutatások változásai, amelyek hatással vannak az orvosi eszközök piacára és általában az egészségügyi iparra; a termékek hatósági jóváhagyásának elmaradása vagy késedelmessége az Amerikai Egyesült Államok vagy más országok hatóságaitól; a megfelelő lefedettség és térítés megszerzésének meghiúsulása külső fizető felektől a termékeink kapcsán; megfelelőségi költségek és esetleges felelősségre vonás az Amerikai Egyesült Államok és más országok egészségügyi előírásai kapcsán, ideértve a termékvisszahívásokat, illetve a hamis és egyéb módon jogsértő termékek értékesítéséből fakadó potenciális veszteségek; a termékfelelősséggel, a szabadalmak védelmével vagy egyéb peres ügyekkel kapcsolatos jogi költségek, biztosítási kiadások és kárrendezési költségek, valamint egy hátrányos döntés vagy kárrendezés kockázata; az adójogszabályokban vagy azok értelmezésében beálló változások és az adók mértékének változása; előírás egy jelentős felelősség rendezésére vagy egy jelentős eszköz (ideértve a jó hírnevet) leírására vagy értékcsökkenésének felgyorsítására; az önmagunk vagy a Sauflon sikere a kutatás-fejlesztési tevékenységekben és más új tevékenységekben; az egy részvényre jutó eredmény felhígulása a Sauflon felvásárlásából, más felvásárlásból vagy részvények kibocsátásából fakadóan; a könyvviteli elvekben vagy becslésekben beálló változások; környezetvédelmi kockázatok és egyéb események, amelyek leírását az értékpapír- és tőzsdebizottságnak benyújtott irataink tartalmazzák, ideértve a vállalat éves jelentésének „Üzlet” és „Kockázati tényezők” című szakaszait a 2013. október 31-ével véget ért pénzügyi évre vonatkozó 10-K űrlapon, amint az ilyen kockázati tényezők a negyedéves iratokban frissülhetnek.

Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy az előretekintő nyilatkozatok kizárólag a megnevezett dátumra vonatkozóan tükrözik elemzésünket. Kizárunk minden szándékot ezek frissítésére, kivéve a törvény által előírt eseteket.