Promóciós Szerződési Feltételek - MD 3+1/S/202009, kelt: 2020.09.04.

 

Társaság” a CooperVision Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet, cégjegyzékszám: 13-09-196085, adószám: 10780741-2-13)

Partner” az a társaság, cég vagy szervezet, amelynek valamely eladáshelye / optikai üzlete Promócióban való részvételéről szóló kérését – annak kézhezvételét követő 5 napon belül – a Társaság e-mailben vagy postai úton visszaigazolja.

Felek” a Társaság és a Partner együttesen.

Termékek”:

A következő Kontaktlencse Termékek minden kiszerelése:

MyDay, MyDay toric, Bioflex Premium One Day, Options Supreme 1 Day, Options Supreme 1 Day Toric, Medivue More 1 Day, Medivue More 1 Day Toric, Pro-Fit Premium 1 Day, Pro-Fit Premium 1 Day Toric, Opticworld 1 Day Premium, VVP Silicone Daily Premium Bio.

    

„Belépési Feltétel”: 4 doboz azonos típusú (csak szférikus vagy csak tórikus) Termék vagy annak egész számú többszörösének lerendelése.

„Rendelési Minimum”: 4 doboz azonos típusú (csak szférikus vagy csak tórikus) Termék.

„Rendelési Maximum”: Legfeljebb az adott üzlet forgalma erejéig a megjelölt termékekből a 2019-es év június-augusztus időszak havi átlagát véve.

„Promóció”: a Társaság által meghirdetett promóció valamennyi Termékre vonatkozóan a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben leírtak szerint.

„Promóciós Időszak”: 2020. szeptember 10. 08:00 órától 2020. október 9. 23:59 óráig.

„Részvételi Feltétel”: a „MyDay 3+1 promó” jeligét tartalmazó email vagy levél megküldése a rendelési minimum vagy annak egész számú többszörösei megrendelésével együtt a Partner képviselője részéről a Társaságnak: CooperVision Kft., 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet.; e-mail: info@coopervision.hu

 

A Promóció tárgya

A Társaság és a Partner önkéntesen és üzleti szándékukkal mindenben megegyezően – megállapodnak, hogy a Termékek értékesítésének elősegítése céljából közös marketing tevékenységet folytatnak a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

A Társaság vállalja, hogy a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak és a Részvételi Feltétel teljesítése esetén a jelige elküldését követően minden 4 doboz megrendelt Termékből térítésmentesen ad át 1 doboz Terméket a Rendelési Maximum erejéig a promóciós időszak alatt.

    

A Promócióból származó, a Promócióval kapcsolatban felmerült költségét mindegyik Fél maga viseli.