A kontaktlencse kategória globális vezetőjeként minden nap segítünk javítani az emberek látását.*1 

De a munkánk itt nem ér véget. Gondosan megtervezzük termékeinket és azok csomagolását, hogy növeljük az erőforrások felhasználásának hatékonyságát, és mindeközben csökkentsük szénlábnyomunkat.‡§1 

A CooperVisionnél lépéseket teszünk a gyártás és a forgalmazásunk során, hogy ahol csak lehet, fenntarthatóbban működjünk. Arra törekszünk, hogy kiküszöböljük a hulladékot és a fölösleges csomagolást, hogy csökkentsük a környezetre gyakorolt hatásunkat.2 Az alapanyagok felelős beszerzésének elősegítésével,3 a hulladék lehető legnagyobb arányú újrafelhasználásával|1,és a jelenleg még nem visszanyerhető termék- és csomagolási hulladék ellensúlyozásával jelentős lépéseket teszünk bolygónk jólétének javítása érdekében.¶1 

Ügyfeleinkkel, partnereinkkel és másokkal együttműködve számos apró lépéssel haladunk egy szebb jövő felé, az emberek és a bolygó számára.

Tervezünk és folyamatosan újratervezünk* a szénlábnyomunk csökkentése érdekében.‡§1 

 

Termékeink és csomagolóanyagaink tervezésekor arra törekszünk, hogy hatékonyan használjuk fel az erőforrásokat, miközben elkezdjük csökkenteni a karbon lábnyomunkat.‡§1 Termékeinktől kezdve a létesítményeinkig és a köztes folyamatokig, céltudatosak vagyunk a jelenben meghozott döntéseinkben, hogy nagyobb kollektív hatást érjünk el a jövőben.

Az újrahasznosíthatóság jegyében tervezünk, és a termékeket és a csomagolást úgy alakítjuk ki, hogy ahol csak lehetséges, azok beleilleszkedjenek a közösségi újrahasznosítási programokba. 

Megújuló energiával1 működő létesítményeket építünk, és olyan folyamatokat fejlesztünk ki, amelyek célja a lábnyomunk csökkentése.‡§1 Úgy tervezünk - és folyamatosan újratervezünk, hogy kevesebb hulladékot termeljünk.††3 

Együttműködünk és újítunk, kihasználva kreativitásunkat, hogy gondoskodjunk bolygónkról és egymásról.

 

A CooperVisionnél elkötelezettek vagyunk a globális szinten betöltött pozíciónk mellett, lehetővé téve alkalmazottaink számára, hogy támogassák a fenntarthatóságot, bármilyen apróságról is legyen szó. Szemész szakemberekkel és a kontaktlencse viselőkkel együttműködve mindannyian tehetünk lépéseket a fenntartható intézkedések megtétele felé, a jövőnk védelme érdekében.

Sokkal többet nyújtunk a kontaktlencséken kívül. Együttműködünk nemzetközi szervezetekkel és közösségekkel, hogy csökkentsük ökológiai lábnyomunkat1 és pozitív változást érjünk el. Mindezt a szenvedélyes, innovatív gondolkodású és tettrekész emberek teszik lehetővé. Kollektív találékonyságunk révén együtt tehetünk lépéseket bolygónk jóllétének javítása érdekében.1 Arra biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon hozzánk a szebb jövő felé vezető úton. 

 

Lépéseket teszünk a korlátozott természeti erőforrások megőrzéséért‡‡1 és a megújuló források§§ gyártási műveleteinkbe való beépítési módjainak felfedezéséért.||1

 

Partnereinkkel együttműködve összegyűjtjük gyártási hulladékainkat, visszanyerjük az erőforrásokat, és lehetőség szerint új életet biztosítunk számukra.|1

 

Azzal, hogy elkezdtük ellensúlyozni azt, amit még nem tudunk visszanyerni termékeinkből és a csomagolásainkból, határozott lépéseket teszünk bolygónk jóllétének javítása érdekében.¶1

 

A CooperVisionnél folyamatosan dolgozunk a fenntarthatóbb működésért és az esetleges környezeti hatások minimalizálásáért. 

A Fenntarthatósági Újítók sorozaton keresztül olyan szervezetünkben dolgozó, változatos beosztású emberek történeteit osztjuk meg, akik hozzájárultak nagyobb és kisebb fenntarthatósági erőfeszítéseinkhez.

 

JOBBÁ TETT MŰANYAG¶¶4,5,6

Elköteleződünk a „Jobbá tett műanyag” program mellett az ISCC PLUS tanúsítvánnyal rendelkező műanyag vásárlásának megkezdésével.¶¶***2,4,5   

Ennek során a CooperVision elkötelezett amellett, hogy magasabb színvonalat érjen el a műanyagok előállításának során.

 

FENNTARTHATÓSÁGI HÍREK

A szebb holnap ma kezdődik, velünk.
 

* Globális adatok és belső becslések kombinációján alapuló 2022-es piackutatás.
† A CooperVision által a hatékonyság növelése érdekében végrehajtott folyamatos gyártási fejlesztési folyamatokra vonatkozik.
‡ A karbonlábnyom az 1. és 2. hatókörbe tartozó kibocsátásokra korlátozódik, amely a következőképpen határozható meg: Az 1. hatókörbe tartozó kibocsátások a tulajdonolt vagy ellenőrzött forrásokból származó közvetlen kibocsátások. A 2. hatókörbe tartozó kibocsátások a megvásárolt energia előállításából származó közvetett kibocsátások.<br>
§ A CooperVision 2022-es környezetvédelmi, társadalmi és irányítási jelentése.
| A CooperVision 2020-as környezetvédelmi, társadalmi és irányítási jelentése.
¶ A CooperVisionnak a Plastic Bankkal folytatott műanyag-semlegességi kezdeményezésére utal.
** A CooperVision által az 1. és 2. hatókör szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése érdekében vállalt folyamatos gyártásfejlesztési folyamatokra vonatkozik.
†† Kontaktlencsék gyártásával kapcsolatos hulladék. 
‡‡ A természeti erőforrások közé tartoznak többek között: víz, nitrogén, földgáz és egyéb szerves vegyületek.
§§ A megújuló források olyan anyagok vagy energiák, amelyek a kimeríthetetlen készletek vagy az új növekedés miatt határozatlan ideig fenntarthatók.
|| A CooperVision gyártási tevékenysége során megújuló anyagokat és energiát használ.
¶¶ A szakmailag felülvizsgált tanulmányok szerint a megújuló forrásból származó alapanyagok felhasználásával készített polipropilén (PP) alacsonyabb karbonlábnyomot eredményez. A CooperVision műanyagainak beszállítója megállapította, hogy a PP gyártása fosszilis alapú nyersanyagok felhasználásával 1,63 kg CO2e/kg PP-t termel, míg a PP gyártása növényi alapú nyersanyagok felhasználásával -0,82 kg CO2e/kg PP-t termel.
*** ISCC PLUS: Nemzetközi fenntarthatósági és szén-dioxid-tanúsítási PLUS. 
††† A CooperVision a Plastic Bankkal való együttműködése során 2024 januárjáig mintegy 5,3 millió kg műanyagot gyűjtött össze és alakított át vízi utakra. Ha a Plastic Bank mérőszámát használjuk, akkor 1 kg műanyag, 50 szabványos 202 mm-es palacknak felel meg, és ez körülbelül 263,7 millió műanyag palacknak felel meg, amelyek nem érik el óceánjainkat.
 

Hivatkozások::
1. CVI dokumentált adatok, 2023.
2. CVI dokumentált adatok, 2024.  
3. CVI dokumentált adatok, 2023. CooperVision Beszállítói magatartási kódex.
4. CVI dokumentált adatok, 2023. Gyártási telephelyek: Costa Rica, Magyarország, New York állam, Puerto Rico és Southampton, Egyesült Királyság.
5. CVI dokumentált adatok, 2023. Beszállítónk biomegújuló inputjának bölcsőtől kapuig való értékelése.
6. Narayan, R. (2011). Carbon footprint of bioplastics using biocarbon content analysis and life-cycle assessment. MRS Bulletin, 36(09), 716–721. https://doi.org/10.1557/mrs.2011.210
7. CVI dokumentált adatok, 2023. A CooperVision műanyag polimer beszállítójának átfogó, „bölcsőtől a kapuig” értékelése a megújuló a megújuló bionyersanyagokról.
8. CVI dokumentált adatok 1/2024